Prostovoljstvo

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

Skladno z Zakonom o prostovoljstvu nudimo:

  • mentorstvo prostovoljcem,
  • sklenemo dogovor o izvajanju prostovoljnega dela, dogovor s šolo in soglasje staršev,

vodimo evidenčni list in izdamo potrdilo za vsaj 24 ur prostovoljnega dela.
Vabimo študentke in študente ter druge zainteresirane k sodelovanju pri nudenju prostovoljne učne pomoči učencem obalnih osnovnih šol.

Pri izvajanju prostovoljskega dela sodelujemo s Slovensko filantropijo in z društvom za promocijo prostovoljstva.