Dorotea Kralj, prof. pedagog in zg., spec. za supervizijo – predstojnica


Maja Premelč Ban, delovni terapevt, univ. dipl. pedagog


Magdalena Rožanc Dernikovič, univ. dipl. psiholog, spec. psih. svetovanja


Nerina Bonassin Battelli, univ. dipl. psiholog, psihoterapevt, supervizor


Nadja Jejčič, univ. dipl. psiholog, spec. psih. svetovanja


Anja Gams, mag. psihologije