naše poslanstvo

Vsi gojimo upe in sanje za naše otroke. Za večino to pomeni željo, da bi bili otroci srečni, zdravi in to, kar so. Skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov je v osrčju poslanstva Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Poleg reševanja težav otrok, mladostnikov, staršev delujemo tudi preventivno. Biti duševno zdrav ne pomeni namreč le ne imeti takšne ali drugačne duševne motnje. V skrbi za duševno zdravje otrok, mladostnikov in staršev so naša prizadevanja:

  • krepiti notranje psihično stanje: občutek sreče, dobro počutje, zadovoljstvo s samim seboj, dobra podoba
  • omogočati in spodbujati dobre odnose z drugimi, učno uspešnost in uspešno
  • krepiti sposobnosti za obvladovanje življenja, uspešno soočanje z različnimi situacijami, nalogami, obremenitvami in težavami.
    V družbi gradimo odnos in miselnost, ki pravi:
    DA POTREBUJEM POMOČ NI MOJA ŠIBKOST, DA JO ZNAM SPREJETI JE MOJA MOČ.

Naročanje vsak delovnik med 9. in 12. uro na 031 388 591 ali na svetovalni.center.kp1@siol.net